Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Polityka Jakości

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

Ogłoszenie o przetargu

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, ogłasza przetarg na najem 2m²  powierzchni, z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek.

Wywoławcza stawka czynszu za przedmiot najmu - 250,00 zł netto miesięcznie za 1m², powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PROJEKT umowy najmu.doc)PROJEKT umowy najmu.doc 45 kB2017-01-24 08:222017-01-24 08:22
Download this file (W A R U N K I  P R Z E T A R G U.doc)W A R U N K I P R Z E T A R G U.doc 42 kB2017-01-24 08:222017-01-24 08:22

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o licytacji sprzętu

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”

1

1998

67,00

2.

Waga lekarska WPL-150 LFW, mechaniczna

3

1998

33,25

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 20.01.2017r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf 355 kB2017-01-13 09:212017-01-13 09:21
Download this file (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf 1467 kB2017-01-13 09:212017-01-13 09:21

Ogłoszenie o licytacji sprzętu - wynik

Bielsko-Biała, dnia 10.01.2017r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) respiratora transportowego „Medumat Basic”
2) negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”
3) destylatora „DEM 20”
4) redestylatora „REL-5”
5) wagi lekarskiej WPL-150 LFW

postanowiła:

I. w zakresie poz. 1) – respiratora transportowego „Medumat Basic”
II. w zakresie poz. 3) – destylatora „DEM 20”
III. w zakresie poz. 4) - redestylatora „REL-5”

wybrać ofertę firmy:

MOBAT Barbara Załęcka-Batko
ul. Ewy 17
42-226 Częstochowarespirator transportowy „Medumat Basic”-  za kwotę 621,00 zł
destylator „DEM 20” – za kwotę 40,00 zł
redestylator „REL-5” - za kwotę 60,00 zł

IV. w zakresie poz.:

2) negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”
5) wagi lekarskiej WPL-150 LFW

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Ogłoszenie o licytacji sprzętu - wynik

Bielsko-Biała, dnia 10.01.2017r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż:

cewki kolanowej 1-kanałowej HD T/R Quad Extremity Coil

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

 

Ogłoszenie o licytacji sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Respirator transportowy „Medumat Basic”

1

2000

382,50

2.

Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”

1

1998

67,00

3.

Destylator “DEM 20”

1

1999

36,75

4.

Redestylator “REL-5”

1

1999

57,00

5.

Waga lekarska WPL-150 LFW, mechaniczna

3

1998

33,25

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 09.01.2017r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf 355 kB2017-01-03 07:552017-01-03 07:55
Download this file (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf 1467 kB2017-01-03 07:552017-01-03 07:55